1. Tożsamość administratora danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Michał Kornasiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ANZA Ubezpieczenia Piotr Zaremba wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, os. Osiedle Jagiellonów, nr 10 / lok. 2, 37-600 Lubaczów, posiadający numer NIP 7931635253.

Administratorem danych osobowych jest ANZA Ubezpieczenia Piotr Zaremba z siedzibą w Lubaczowie, os. Osiedle Jagiellonów, nr 10 / lok. 2, 37-600 Lubaczów. Dane są przetwarzane w celach kontaktowych oraz w celach zawarcia lub wykonywania umowy i wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ANZA Ubezpieczenia Piotr Zaremba. Ponadto, dane mogą być przekazywane podmiotom, z pomocą których ANZA Ubezpieczenia Piotr Zaremba realizuje wskazane powyżej cele. Podanie danych jest dobrowolne, a w relacjach umownych stanowi wymóg zawarcia i realizacji umowy. Możliwe jest zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Dane przechowywane są do wniesienia sprzeciwu, a w relacjach umownych – przez czas trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń. Aby skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z nami, pisząc na adres e-mail piotr.zaremba@gpf.pl

KANZA Ubezpieczenia Piotr Zaremba dba o prywatność osób odwiedzających naszą stronę internetową. Nie wykorzystujemy naszej strony do pozyskiwania danych osobowych użytkowników. Pozyskiwane dane, pochodzące z zapytań HTTP do naszego serwera, przechowujemy wyłącznie w celach administrowania strony i jej stałego udoskonalania.
Jakie dane zbieramy?

 • numery ip odwiedzających portal,
 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika.
 • Informacja z jakiego typu urządzenia korzysta użytkownik.

Wszystkie pobrane dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami i nie pozwalają ustalić tożsamości użytkowników.

POLITYKA CIASTECZKOWA

Na naszej stronie wykorzystujemy pliki „cookies“, które pozwalają na zapamiętanie wybranych informacji o użytkownikach i ich preferencjach. Jednak ciasteczka wykorzystywane na naszej stronie nie przechowują żadnych danych osobowych i nie pozwalają ustalić tożsamości użytkownika. Ciasteczka pomagają nam w tworzeniu statystyki dla strony i dopasowywaniu go do potrzeb użytkowników.
Pamiętaj, jeśli nie zgadzasz się na taką politykę w każdej chwili możesz z niej zrezygnować przez zmianę ustawień przeglądarki, z której korzystasz. Wystarczy, że wyłączysz obsługę ciasteczek w ustawieniach lub preferencjach przeglądarki

CO TO SĄ CIASTECZKA?

Mechanizm ciasteczek został wprowadzony po to, by w bezstanowym protokole HTTP umożliwić odróżnienie osób odwiedzających dany serwis. Ciasteczka są informacjami zapisywanymi trwale lub tymczasowo na żądanie serwera na dysku użytkownika. Najczęściej przechowywane są w jednym pliku tekstowym lub binarnym. Dane zapisane w ciasteczkach mają postać naprzemiennych ciągów nazwy i wartości odpowiadającej jej zmiennej. Serwer WWW chcąc wysłać żądanie utworzenia ciasteczka na dysku użytkownika dołącza do nagłówka HTTP polecenie „Set-Cookie”, po którym następuje ciąg przekazywanych danych. Zapamiętane ciasteczko może najczęściej odczytać jedynie serwer, który je wysłał. W danych po poleceniu Set-Cookie określone są:

 • nazwa i przypisaną jej wartość
 • domena i ścieżka dostępu, które są związane z przekazywanym ciasteczkiem
 • czas ważności danego ciasteczka (po jego upłynięciu usunie je).

Do zapisania ciasteczka wymagana jest jedynie jego nazwa. Jeśli nie zostanie podana domena, do wartości zapisanych w ciasteczku dostęp będzie miał jedynie serwer, z którego wysłano żądanie zapisu. Niepodanie czasu ważności spowoduje usunięcie ciasteczka po zamknięciu przeglądarki. Ciasteczka, które wygasają po zakończonej sesji, zwane są ciasteczkami sesyjnymi. Mają one ustalony okres ważności, którego mechanizm wymusza serwer (zwykle nie można polegać bowiem na prawidłowości ustawienia zegara na komputerze z przeglądarką).
Działanie mechanizmu ciasteczek po stronie użytkownika zależy od konfiguracji jego przeglądarki. Niektóre z nich umożliwiają odmowę zapisu, inne pozwalają na ustawienie daty wygaśnięcia innej od tej deklarowanej w nagłówku HTTP.
Źródło: Wikipedia.com